คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2559 00:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ศึกษาธิการภาค 14   ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (อกศจ.ชัยภูมิ)  เพื่อพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1/2559   ในวันที่ 27  มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 4/2559  วันที่  28 มิถุนายน 2559 นี้   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการฯ อกศจ.ชัยภูมิ   เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย


Comments