คณะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงาน&แสดงมุฑิตาจิต

โพสต์4 ก.ย. 2558 02:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในภาคเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 20 ราย ในช่วงเย็นวันเดียวกัน  ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาComments