คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2

โพสต์6 ก.พ. 2559 05:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
คณะผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยนายธนชน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-net (อันดับ 7 ของประเทศ) ของ สพป.ระยอง เขต 2 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

Comments