คณะกรรมการ สพฐ.ประเมินผลงานศึกษานิเทศก์ฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 มิ.ย. 2559 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
    ในวันที่ 7  มิถุนายน 2559  คณะกรรมการประเมินจาก สพฐ. มาทำการประเมินศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จด้านภาษาไทย ของนางประภัสสร  สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้ได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานด้านภาษาไทย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งในห้องประชุม และในบริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม


Comments