“เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

โพสต์6 ธ.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ” ให้แก่ครูแนะแนวและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1,เขต 3 และ สพม.เขต 30 รวม 186 คน  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  มอบโอกาสให้กับนักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับ ปวช.จนถึงระดับปริญญาตรีและยังรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานกลับต้นสังกัด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดแผนงานโครงการ เพื่อจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 3 จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เขต และ สพม. เขต 30  จำนวน 150 ทุน 

 Comments