ค่ายวิชาการ O-NET ศูนย์ฯ กุดตุ้ม-ลาดใหญ่

โพสต์9 ม.ค. 2560 07:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดตุ้ม-ลาดใหญ่  จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 (O-NET)  โดยจัดค่ายวิชาการ O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้น ป. ของนักเรียนในศูนย์ฯ  ระหว่างวันที่ 9-27 มกราคม 2560 โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่  9 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
 

Comments