ค่ายภาษาอังกฤษ เตรียม O-NET

โพสต์17 ธ.ค. 2558 23:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบ่เข้ม เพื่อเตรียม O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 (ร.ร.ขยายโอกาส) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนักเรียนเข้าร่วม โรงเรียนละ 2 คน รวม 57 โรงเรียน รวม 114 คน คณะวิทยากร 5 คน จัดค่ายรวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Comments