คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.

โพสต์25 มิ.ย. 2562 19:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  25 มิถุนายน 2562.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ปี 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา. นำโดยนายสุรศักดิ์ ฦาชา. รอง ผอ.สพป.ชย.1   และคณะ ออกประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก. และขนาดใหญ่  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  บ้านหนองลุมพุก อ.หนองบัวแดง และโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน อ.ภักดีชุมพล  เพื่อส่ง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกฯในระดับ Cluster  ต่อไป 
Comments