คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์21 ธ.ค. 2559 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ระดับจังหวัด)  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/59 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต  1 โดยมีนายเสรี ปลอดโคกสูง รอง  ผอ.สพม.เขต 30  ตัวแทนประธานกรรมการฯ  เป็นประธานการประชุมฯ  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2560   ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส่งนายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนซับมงคลวิทยา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายอภิเดช พิพย์สุนา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สพม.เขต 30  โดยสรุปผลและรวบรวมเอกสารส่งไปสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ต่อไป

Comments