คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์

โพสต์5 ม.ค. 2559 18:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2559 18:56 ]

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) บุคลากรวิทยาศาตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านคลองเจริญ อำเภอหนองบัวแดง ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีเข้าสอบจำนวน 10 คน ขาดสอบจำนวน 2 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 12 คน  
Comments