ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถนำความรู้และกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการจัดอบรมฯ  4 รุ่นๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน  และ 1-2 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่น 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560   วิทยากรให้ความรู้ นำโดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล พร้อมด้วยนายวิเชียร เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ 

Comments