การอบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 01:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 01:35 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดอบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  237 คน   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 และเพื่อคัดกรองนักเรียนที่ยากจนอย่างแท้จริงให้ได้รับการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากสถานะรายได้ทางครอบครัวของนักเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

Comments