“การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด”

โพสต์11 ก.ค. 2560 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์  ชัชชวพันธ์  รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ 1  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560   ระหว่างวันที่  11 -13  กรกฎาคม  2560  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้  เพื่อให้ลูกเสือ สามารถนำหลักการ วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในทักษะชีวิตประจำวัน  เป็นผู้นำและผู้ตามระบบหมู่ลูกเสือ  หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด

Comments