การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โพสต์18 มี.ค. 2561 02:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดชัยภูมิ  เข้ารับการอบรม ด้วยระบบทางไกล  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระยะที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  เป็นวันที่สอง 


Comments