การอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561

โพสต์9 มิ.ย. 2561 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 23:31 ]

วันที่ 10 มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  ตามนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร  การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ได้อย่างประสิทธิภาพ   มีวินัยรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณอย่างถูกวิธี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสร้างเครือข่าย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments