การอบรม“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต  1  จัดอบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี 2561” ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด   เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขรวมทั้ง สนับสนุน/ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา    ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่  โดยมีนายศักดิ์สว่าง   สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ พฤษภาคม 2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 
Comments