การอบรม ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ

โพสต์2 มิ.ย. 2561 08:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 08:31 ]

วันที่ 2 มิถุนายน 2561  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขตประธานเปิดการอบรม ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ  ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 1  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์การอบรมปลายทาง ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฯ  มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. จำนวน 135 คน เข้าร่วมอบรมฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments