การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2

โพสต์27 พ.ค. 2558 21:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายวิไล เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมัเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานฯโรงเรียนในสังกัด (อำเภอคอนสวรรค์และอำเภอบ้านเขว้า) เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการและช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็ว ตรวจสอบได้

Comments