การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง"

โพสต์30 พ.ค. 2559 21:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนากรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลง  ในวันที่  28   พฤษภาคม  2559   ณ โรงเรียนเทศบาล  4 (อมร  สระเพียรชัย  อุทิศ)  อ.เมืองชัยภูมิ   ในหัวข้อ  "มุมมองกรรมการตัดสิน : ผ่านผู้แข่งขันร้องเพลง"   จัดโดย สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เป็นแนวคิดในการสร้างงานเพื่อการประกวดร้องเพลงและเป็นแนวทางการพิจารณาคะแนนร้องเพลงและประเมินผลคะแนนรวม   โดยมีนายพิเชฏฐ   ศุขแพทย์   ประธานสหพันธ์ฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับนายแก้ว  เอี่ยมคำ  ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านอนุบาลบ้านเขว้า   อบรมฯ ระหว่างวันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2559   มีครูผู้สอนดนตรีจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วม   ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาต้องจ่ายค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง ทุกคนบอกว่า ได้ผลเกินค่า  น่าจะมีการจัดอีก”


Comments