การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โพสต์6 มี.ค. 2561 19:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ มีนาคม  2561  สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2560  ตามนโยบายของ สพฐ.  ประเมินความสามารถพื้นฐาน 3  ด้านคือ ความสามารถด้านภาษา (Leteracy)ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ประกาศผลการสอบวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้  เพื่อนำข้อมูลจากผลการทดสอบฯ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบและรายสังกัด   ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการจัดสอบฯ  ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 40 สนามสอบ  โดยมีทีมรอง สพป.ชัยภูมิ เขต  1  ทั้ง 7 คน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินการฯ   แบ่งสายตรวจเยี่ยมในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments