การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

โพสต์30 มิ.ย. 2559 02:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT  และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน ICT  เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชุดรับดาวเทียม และอุปกรณ์กระจายอินเทอร์เน็ต (wifi) และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน   โดยมีครูที่รับผิดชอบด้าน  ICT ของโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ โรงเรียนละ 1  คน   นายสุรศักดิ์  ฤาชา  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะเป็นวิทยากรฯ   แบ่งการอบรมฯ เป็น 4 รุ่น ๆ ละ ครึ่งวัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559  - 1  กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต ซึ่งในภาคเช้าวันนี้ (30 มิถุนายน 2559)  เป็นการอบรมฯ รุ่นแรก  มีครูที่รับผิดชอบด้าน ICT โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและภักดีชุมพล  ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมมากกว่าโรงเรียนละ 1 คน หลายโรงเรียน  

Comments