“การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)”

โพสต์13 ก.ค. 2560 03:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

           กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560   ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1   เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้รับผิดชอบ  สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบทางเว็บไซต์ http://psdg-obec.go.th ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560)


           

Comments