การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2560 19:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13  มิถุนายน 2560  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2560  ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ,ส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความรัก ความสนใจ เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข,เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในโรงเรียนและเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก   ความสนใจและเห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด  ประกวดแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การประกวดระดับประเทศ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติต่อไป  มีโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 5  โรงเรียน

Comments