การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่

โพสต์14 มิ.ย. 2561 21:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์. รวม 17  โครงงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัด

Cr.ภาพ....นวลพักตร์ เคนจัตุรัส. 
 

 

Comments