การประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
28 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา ในจำนวนนี้ ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา อีก 25 สาขาวิชา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปีและเป็นกลุ่มขาดแลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่า ไม่มีหลักฐานดังกล่าว เมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอำนวยความสะดวก การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อใช้รายงานตัวที่โรงเรียน โดยไม่ต้องเดินทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
Comments