การประชุมสัมมนาการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ”การประชุมสัมมนาการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (รุ่น PA 2 CPM1)”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานแต่ละโรงเรียนของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 32 คน มีการแสดงผลงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานบนเวที ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีคณะกรรมการนิเทศฯ 21 คน เยี่ยมชมผลงาน/รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ


Comments