การประชุมปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 2559

โพสต์31 มี.ค. 2559 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) /2559   ในวันที่ 31  มีนาคม 2559  ณ  ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ทั้งนี้พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรม ความสำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งแต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ (20 ศูนย์ ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอบนเวทีเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย

Comments