การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562”

โพสต์3 ธ.ค. 2562 00:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 3 ธันวาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานใน”การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562”  ณ ห้องประชุม 2   เพื่อร่วมปรึกษา หารือ  เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ 

 
Comments