การประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไปยังโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดรับฟัง การประชุมฯ 20 ศูนย์ฯ เพื่อมอบนโยบาย/เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอื่น ๆ  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 232 โรงเรียน จำนวนสามพันคน เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ 

Comments