การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2558

โพสต์15 ก.ย. 2558 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2558 เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ก่อนการประชุมได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับระดับเพชร (อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว) โรงเรียนต้นแบบโครงการสถานศึกษาชาญฉลาด คัดแยกขยะ ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ชุมชุนบ้านหนองบัวแดง,บ้านห้วยกนทา,สหราษฎร์นุเคราะห์)และรางวัลแกนนำการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นประจำปี 2558 (อนุบาลชัยภูมิ,นาเสียวศึกษาคาร,บ้านหนองกระทุ่ม,บ้านหนองโสมงและบ้านนาโจด)
Comments