การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4//2559

โพสต์24 ส.ค. 2559 21:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ  เขต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559   ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองชัยภูมิ    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุม ฯ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับนโยบายของหน่วยงานและรับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  เกิดความเข้าใจตรงกันนำไปสู่การปฏิบัติ   ก่อนการประชุมฯ  มีการมอบช่อดอกไม้และประดับขีดเครื่องหมาย ให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นระดับเชี่ยวชาญ และมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครู นักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  อาทิ รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ “Hong Kong Ineternational Robotic Olympiad ”,รางวัลการประกวด Best Practice ค่านินม 12 ประการ ,และรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ครั้งที่ 14  ปี 2559  รางวัลระดับกลุ่มจังหวัด  
 

Comments