การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

โพสต์17 มี.ค. 2559 03:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อชี้แจงข้อราชการ รายงานความเคลื่อนไหว พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนการประชุมนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ขัยภูมิ เขต 1 ในนามตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่บ้านประสบอัคคีภัย จำนวน 22,ุ688 บาท /มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จำนวน 31,152 บาท /มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ครู/นักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ โล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดีเด่น จาก สพฐ.(ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ)/โล่รางวัลสถานศึกษากิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถานปนายุวกาชาดไดทย ประจำปี 2559 จาก สพฐ.(ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ)/เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 จาก สพฐ. (ร.ร.บ้านหนองขามทองงามวิทยา,ร.ร.บ้านหนองไฮไต้,ร.ร.บ้านหนองแห้วพัฒนา) และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

Comments