การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559

โพสต์12 ม.ค. 2559 23:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสนามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ก่อนการประชุมประธานฯ มอบเงินช่วยเหลือครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย (ครั้งที่ 2) จำนวนเงิน 25,001 บาท มอบโล่/เกียรติบัตรให้แกผู้มีผลงานดีเด่น อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ,รางวัลโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุย มอบนโยบายพร้อมอวยพรปีใหม่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

Comments