การประชุมและทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

โพสต์9 มี.ค. 2563 01:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 01:54 ]

 สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมและทำบันทึกบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา (Performance Agreement) ตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1ปี  ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (PA 3) จำนวน 20 ราย  เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
 

Comments