การประชุม “โครงการพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”

โพสต์6 พ.ย. 2562 18:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่  พฤศจิกายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุม “โครงการพัฒนาการเขียน    เรื่องจากภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ให้แก่ครูแกนนำภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2562 เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ  เขต 1

 

 

Comments