การประชุมคณะกรรมการสอบฯ ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์10 ส.ค. 2559 21:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม การดำเนินการสอบครั้งนี้เปิดรับสมัคร 18 สาขา/วิชาเอก รวมจำนวน 38 อัตรา ได้แก่ ปฐมวัย 3 อัตรา ประถมศึกษา 2 อัตรา ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตราวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา สังคมศึกษา 3 อัตรา พลศึกษา1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา นาฎศิลป์ 3 อัตรา ดนตรีไทย 2 อัตรา ดนตรีสากล1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา เคมี 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตราและพิสิกส์ 1 อัตรา กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 15- 21 สิงหาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายใน 1 กันยายน 2559 สอบข้อเขียน 17 - 18 กันยายน 2559 สอบสัมภาษณ์ 19 กันยายน 2559 และประกาศผลสอบแข่งขัน ภายใน 29 กันยายน 2559

Comments