การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3/2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 01:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายอรรถพล ตรีตรอง ศึกษาธิการภาค 14   รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมประชุมฯ   นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง    ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การขอความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา,ขออนุมัติรวมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.ชัยภูมิ ,ขออนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น,ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง   เป็นต้น  Comments