การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2559

โพสต์11 ส.ค. 2559 01:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่  11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่อง (1) การคัดเลือกคณะกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (2) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เพิ่มเติม  (3)การขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2559  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบลงทุน  และ(4) ทบทวนอนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 8 (2) .ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


Comments