การประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โพสต์11 ก.ค. 2559 06:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายบัญญัติ    เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้คณะกรรมการฯได้รับทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการแข่งขัน  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  ซึ่ง สพฐ.  โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่  1 สิงหาคม 2559   นี้  ณ   สพป.ชัยภูมิ  เขต ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับศึกษาธิการภาค 14 ต่อไป


Comments