การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 พ.ย. 2561 21:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลและจัดทำเอกสารหลักฐานเป็นรูปเล่ม  มี รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมประชุมฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม 1  Comments