“การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง

โพสต์23 พ.ค. 2562 02:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ  จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับศูนย์  รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงนร่วมกันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนในอนาคต    ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางเม้ง  อ.เมืองชัยภูมิ    

 

Comments