การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2561

โพสต์25 เม.ย. 2561 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  25  เมษายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายเสงี่ยม    ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 2561   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลให้ทันตามกำหนด มีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
Comments