การประชุมเชิงปฏิบิติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.58) ผ่านระบบ DMC รุ่นที่ 3

โพสต์31 พ.ค. 2558 20:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบิติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.58) ผ่านระบบ DMC รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ซึ่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC และข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ในระบบ EMIS เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ที่ สพฐ.ใช้ในการจัดสรรงบปรมะาณเงินอุดหนุนรายหัว ทุกโรงเรียน จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และเสร็จทันตามกำหนดเวลา
Comments