การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (DMC) รุ่น 2 ”

โพสต์27 พ.ค. 2561 05:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2561 06:19 ]

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ   เพื่อการบริหาร (DMC)   รุ่นที่ 2   ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรายงานข้อมูลได้   อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น  ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ   โดยมีครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด จากอำเภอคอนสวรรค์ อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอ ภักดีชุมพล  รวม  113 คน  เข้าร่วมประชุมฯ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่้ 

Comments