การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)

โพสต์26 พ.ค. 2561 03:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2561 03:16 ]

กลุ่มนโยบายและแผน   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ   เพื่อการบริหาร (DMC)  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
Comments