การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคอนสวรรค์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 00:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 16:40 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
          วันที่  6 มิถุนายน 2560  นายวิเชียร  เคนชมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของอำเภอคอนสวรรค์  จำนวน 35 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมสำนักสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและรับทราบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความเคลื่อนไหวการศึกษา เพื่อให้เข้าใจภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ จำนวน 2 คน  กรรมการและเลขานุการ 
Comments