การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารและจัดตั้งงบประมาณ ปี 61”

โพสต์22 ก.ย. 2560 23:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

             วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  กลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารและจัดตั้งงบประมาณ ปี 61”  ให้แก่ผู้บริหาร/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด  รวม 240 คน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน   ตามแนวทางบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา  มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่าต่อการลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจ โดยนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  มีนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผอ.กลุ่มงบประมาณ 3 และนายคำภา หานะกูล นายช่างโยธา อาวุโส จาก สพฐ. เป็นวิทยากร 
Comments