“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รกน. ผอ.สถานศึกษา จังหวัดชัยภูมิ”

โพสต์18 มี.ค. 2561 02:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1   พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดชัยภูมิ  โดยสพป.ชัยภูมิ เขต เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด  วันนี้เป็นวันที่สอง เป็นการพัฒนาและนิเทศการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

Comments