“การพัฒนาการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2560”

โพสต์28 ก.ค. 2560 23:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่  29  กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อพัฒนาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ Comments