การแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์ฯหนองบัวแดงและศูนย์ฯกุดชุมแสงคูเมือง

โพสต์6 ส.ค. 2558 00:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ุ60 พรรษา ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนหนองแบัวแดง ึ่ััซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงคืเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับศูนย์ฯ ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง
Comments